Materiały standardowe


Ck 67 (1.1231)

Stal ta jest wykorzystywanym materia- łem do produkcji sprężyn talerzowych o mniejszych obciążeniach. Stosowana jest do grupy 1 sprężyn talerzowych (grubość sprężyny <1,25 mm) zgodnie z normą DIN 2093. W szczególnych przypadkach może być stosowana do sprężyn talerzowych o grubości do 4 mm.

50 CrV 4 (1.8159)

50 CrV 4 jest najczęściej stosowanym materiałem do produkcji sprężyn talerzo- wych. Ze względu na wysoką zawartość stopu oferuje najlepsze właściwości sprężyste w zakresie temperatur od – 15 °C do + 150° C. W przypadku zmniejszenia trwałości może być stosowany w temperaturze od – 25 °C. do + 200° C. Wykazuje on mniejsze odprężenie w porównaniu do stali niestopowych.

51 CrMoV 4 (1.7701)

51 CrMoV 4 posiada podobne właściwości do 50 CrV 4. jednak ze względu na dodatek molibdenu wykazuje większą plastyczność co ułatwia obróbkę sprężyn talerzowych o grubości do 40 mm. 50 CrMoV 4 wykazuje lepsze właściwości niż 50 CrV 4 w zakresie temperatury 0 °C do – 20 °C.